ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

20 Φεβρουαρίου 2019
Ειδοποίηση Aποδοχής Περιλήψεων

29 Μαρτίου 2019
Υποβολή Εκτεταμένων Περιλήψεων (στα Αγγλικά)

15 Απριλίου 2019
Υποβολή Πλήρους Kείμενου (έως 5 σελ.) της Eργασίας (στα Αγγλικά ή Ελληνικά)

30 Απριλίου 2019
Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου
 
 
ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
 
CONFERENCE AGENDA
PROGRAMME