ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο 1oΔιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 8 έως 11 Μαΐου 2019.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνέχεια των επιτυχημένων συνεδρίων:

• Λιμενικά Έργα
• Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών
• Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες


και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Tουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά.

Το συνέδριο στοχεύει να παρουσιάσει και να ενθαρρύνει ολοκληρωμένες συζητήσεις σχετικά με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, δίνοντας έμφαση στις υποστηρικτικές υποδομές για πλοία και πλωτές κατασκευές κάθε είδους, στην προστασία των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση, στον μακροχρόνιο σχηματισμό της μορφολογίας των παράκτιων ζωνών, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρωπογενείς λιμενικές, παράκτιες και υπεράκτιες υποδομές, την διάδοση των κυμάτων και την προστασία των παράκτιων ζωνών από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών (σταθερών και πλωτών) για την υποβρύχια εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αποθήκευση και μεταφορά τους, καθώς και τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας για τη μετατροπή και εκμετάλλευση της αειφόρου ενέργειας(αιολικής και κυματικής).

Το συνέδριο επίσης στοχεύει στην ενημέρωση της κοινότητας όσον αφορά την σύγχρονη κατάσταση στον τομέα και στην προώθηση των σημερινών μεθοδολογικών πρακτικών που σχετίζονται με την κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων.

Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν μια εκτεταμένη περίληψη της 1 σελίδας κατ’ ανώτατο όριο στα αγγλικά, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών και των πινάκων (ως αρχείο MS Word). Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης φόρμας έως τις 30 Iανουαρίου 2019.

Οι περιλήψεις θα γίνονται δεκτές με βάση την ποιότητα, την πρωτοτυπία και τη συνάφεια με τα θέματα των συνεδρίου. Όλα τα αποδεκτά άρθρα θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου (μορφή CD ROM), ενώ τα καλύτερα άρθρα μετά την αξιολόγηση θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά.

Κατά τη διάρκεια του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων, θα έχετε την ευκαιρία:

• Να παρουσιάσετε και να συζητήσετε την έρευνά σας με επιστήμονες από όλο τον κόσμο
• Να επεκτείνετε το δίκτυό σας
• Παρακολουθήσετε παρουσιάσεις που καλύπτουν όλες τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες
  στον τομέα των λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων


Γλώσσα Συνεδρίου
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. Θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία.
Ανυπομονούμε να λάβουμε το άρθρο σας και ελπίζουμε να σας δούμε να συμμετέχετε ενεργά στο 1o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το Σχεδιασμό και Διαχείριση των Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων.

Σημαντικές Ημερομηνίες
• 10 Σεπτεμβρίου 2018 1η Ανακοίνωση και έναρξη περιόδου υποβολής Περιλήψεων
• 30 Ιανουαρίου 2019 Λήξη περιόδου υποβολής Περιλήψεων
• 20 Φεβρουαρίου 2019 Ειδοποίηση Aποδοχής Περιλήψεων
• 29 Μαρτίου 2019 Υποβολή Εκτεταμένων Περιλήψεων (στα Αγγλικά)
• 15 Απριλίου 2019 Υποβολή Πλήρους Kείμενου (έως 5 σελ.) της Eργασίας (στα Αγγλικά ή Ελληνικά)
• 30 Απριλίου 2019 Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου


 
     
       
  Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλέφωνο: (+30) 210 7722367 | (+30) 210 7722374
Fax: (+30)210-7722368
Email:   lhw@central.ntua.gr
PCO | KEFI S.A. | Κηφισίας 267, 145 61 Κηφισιά, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 62 32 710 | Fax: (+30) 210 62 30 789
Email: info@kefitours.gr | www.kefitours.gr